Skematiese voorstelling van ons kerk struktuur

Hoe lyk die sisteem waarvan u deel word

Vir jou as nuwe lidmaat is dit tog nodig om te verstaan hoe die sisteem funksioneer waarbinne jy die Here aanbid.  Die sisteem kan op ‘n baie vereenvoudigde manier verduidelik word deur die beeld van ‘n boom te gebruik.  Die volgende aspekte van die boom is belangrik in die verduideliking: Die grond, minerale in die grond, die wortels, die basis van die boom, die stam, takke, blare, vrugte en laastens die interne are.

In Matteus 13 vind ons die beeld van die mostersaadjie wat geplant word en een van die grootste bome in die tuin word.  

  • Ons gemeente kan met so ‘n boom vergelyk word.  Die saad het begin groei en het later ‘n boom geword.  Ons boom is geanker in die grond wat die genade van Christus verteenwoordig. 
  • Soos wat die boom begin groei het, het dit wortel begin skiet.  Die wortels verteenwoordig die 6 hoofbedienings en is die lewe van ons gemeente.  Dit is waar al die harde werk, ure se beplanning en besluitneming plaasvind.  Dit alles is gegrond in die genade van Christus en vind in afhanklikheid van die Drie-enige God plaas.  

 

Die ses bedienings is soos volg (verwys na Die Doelgerigte lewe, Bl 268-269.):

a) Ondersteuningsdienste – Dit is die bediening wat verantwoordelik is vir die alledaagse funksionering van die gemeente bv. Eiendomme ens.

b) Aanbidding – Jy moet God liefhê met jou hele hart. Hierdie bediening

se fokus is om gemeentelede te begelei na ‘n intieme verhouding met God.

c) Gemeenskapstigting – Jy is vir God se familie geskep, en dit is dus jou lewensdoel om deur gemeenskap met sy kerk te identifiseer.

d) Evangelisasie – Dra die goeie nuus. Jy is vir die sending gemaak, en jou lewensdoel is om God se boodskap deur evangelisasie te deel.

e) Diensbaarheid – Jy moet jou naaste liefhê soos jouself! Jy is geskep om te dien en jou doel is om in die bediening liefde vir ander mense te toon.

f) Geregtigheid – Leer hulle alle dinge..., jy is geskep om soos Christus te word, en dit is dus jou lewensdoel om deur dissipelskap volwassenheid te bereik en so geregtigheid in die wêreld te vestig. Dit is ons verantwoordelikheid in die samelewing, ons wêreld waarin ons woon. Hierin moet ons ook Gods Koninkryk laat kom.

 

  • As gemeente strewe ons daarna om gebalanseerd te wees en alle aspekte van God se Koninkryk te bou.  Ons glo dat hierdie bogenoemde ses bedienings die ware boustene van ‘n gebalanseerde gemeente is.  
  • Die wortels groei deur voedingswaarde wat dit vanuit die grond opneem.  Hierdie voedingswaarde, nl. water, minerale ens, is die Woord van God.  Slegs deur die leiding van die Skrif kan ons groei na dit wat ons werklik veronderstel is om te wees, ‘n volwaardige boom wat vrug dra. 
  • Vanuit die wortels groei die stam.  Die basis van die stam is die kerkraad en dit is waar daar deur gebed en gehoorsaamheid aan die Vader besluit word oor die werksaamhede van die wortels, of dan eerder die ses bedieninge.  
  • Die res van die stam is die wyksbediening.  Dit is die deel wat die wortels en die takke, blare en vrugte aan mekaar verbind.  Sonder die stam is die wortels en die takke nie as ‘n eenheid gebonde aan mekaar nie.  Daarom is die bediening van die wyke so ‘n noodsaaklike aspek van die gemeente se bestuurstyl.  
  • Vanuit die stam groei die takke wat die sigbare deel van die gemeente is.  Dit is waar die hele gemeente betrokke is en is onder andere geleenthede soos die erediens, kategese, Bybelstudies, uitreike, barmhartigheid, funksies ens.  Hierdie takke se rol is om blare te vorm en vrug te dra.  Hieraan word die werking van die hele struktuur getoets.  
  • As die wortels, die basis en die stam reg funksioneer, dan sal die takke blare en vrugte produseer, en dit is ons ware rol.  As ons ons verbintenis waarlik wil leef, dan is dit noodsaaklik dat hierdie struktuur effektief moet werk.
  • Die laaste aspek is die werking van die Heilige Gees.  Die Heilige Gees vloei soos are deur die hele struktuur.  Die are gee lewe aan die hele boom en maak die boom ‘n eenheid.  Die are vloei ook nie net van onder na bo nie, maar ook van bo na onder.  Die Heilige Gees is die kommunikasie in die gemeente en verteenwoordig kommunikasie vanaf die bedieninge na die res van die gemeente en vanaf die res van die gemeente na die bedieninge.

Hierdie is ‘n baie vereenvoudige uitbeelding van hoe die gemeente op ‘n praktiese wyse funksioneer.  

Matteus 13

"Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het."

Who's Online

We have 43081 guests and one member online