Ouma en ouma speel saam.

Ondersteuningsdienste

Waarom gee ons? In ons gee, wys ons in die geloof na die Here wat gegee het. Dis ’n geloofsbelydenis dat ons weet waarvandaan of van wie elke goeie gawe kom (Jak. 1:17). On-dank-bare mense haal die Here uit hulle storie. Hulle sê wat hulle het, het hulle self voor gewerk, maar vergeet gerieflikheidshalwe dat dit die Here is wat aan hulle gesondheid om te werk, talente, gawes en geleenthede gegee het (Deut 8:17-18). Ons gee dus nie omdat ons moet nie, maar omdat ons uit dankbaarheid wil verseker dat daar ook aan ander gegee kan word, soos wat daar ook aan ons gegee is en steeds daagliks gegee word.

Finansbediening

Die bestuur van die gemeente se finansies word in diepe afhanklikheid van die Hemelse Vader gedoen. Die bediening is daarop gerig om binne die beperkinge wat die beskikbare fondse stel, optimale funksionering te verseker ten einde die gemeente se doelstellings in terme van gestuurd- heid d.m.v. projekte, te kan bereik. Die bediening se taak is dus die oorhoofse oorsig en bestuur van die gemeente se inkomstebronne om ‘n konstante vloei van inkomste te verseker, sodat die gemeente se werk vir die Vader se Koninkryk daagliks voort kan gaan . Insette is altyd welkom.

Fondsebediening

Die Fondsebediening se roeping is om fondse in te samel vir die werksaamhede van die gemeente. Die laaste jaar het die bediening fondse ingesamel deur verskeie funksies waaronder die Dankofferfees, gemeente-ete, Paternoster-basaar, Paternoster-spitbraai, groeps- etes en die gholfdag getel het. Die funksies is altyd baie lekker, maar dit is harde werk om dit gereël te kry. Baie hande word benodig vir hierdie noodsaaklike taak wat verrig moet word.

Who's Online

We have 41313 guests and one member online