Om oor te begin

Gesinsbediening

Wie is die Gesinsbediening? Van die 4 gebiede waarop die Gesinsbediening graag wil fokus, is dit net die jeugbediening wat reeds op die been is as ‘n amptelike span. Die ander drie bedieninge, naamlik seniorbediening, vrouebediening en die mannebediening is nuwe spanne wat ons graag op die been wil bring. Natuurlik gebeur daar alreeds sekere aksies wat fokus op die bediening van hierdie drie gebiede, maar nie as ‘n amptelike bediening vanaf die gemeente nie. Daarom kort ons redelik leiers om op al die gebiede na vore te kom om te help met die stigting van die bedienings. Roep die Here jou nie dalk nie?

Mannebediening

Die mannebediening wil ‘n ruimte skep waar: mans opnuut kan ontdek wie God is en wat God se plan met hulle lewens is; mans 'n veilige en vertroulike hawe skep en ‘n omgee gemeen- skap in liefde bou waarin hulle mekaar kan ondersteun tot geestelike- en lewensgroei, sodat hulle as leiers voluit kan leef in alle fasette van hul lewe; mans inskakel en saamwerk met ander bedieninge en inisiatiewe binne NG Vredenburg en in die breër gemeenskap.

Jeugbediening

Die jeugbediening is reeds op verskeie vlakke werksaam en kort altyd baie hande om aan die toekoms van ons jeug te bou. Die jeug word bedien by en deur die Kinderkerk; Kindermoment; Kategese; Kix op Maandae, Connected op Woensdae, uitstappies, kampe en deelname aan die Dankofferfees. Ons nooi jou uit om deel te neem aan die aksies, of jy deel van die jeug wil wees, en of jy ‘n aanbieder of begeleier wil wees. Die jeug kort jou bydrae...

Who's Online

We have 43068 guests and one member online