Boetie en Sussie

Barmhartigheidsbediening.

Wie is die Barmhartigheidsbediening? Die bediening se roeping is om nood in die gemeente te identifiseer en te help om dit aan te spreek. Die bediening bestuur barmhartigheidsprojekte waarby die gemeente betrokke is. In praktyk sal die bediening hom met die volgende sake bemoei:

• Gesinne met nood bepaal en versorg.
• Skakeling met Huis Wittekruin en help met behoeftes waar nodig.
• Insameling van items en geld aan ’n spesifieke doel gekoppel.
• Skakeling met Badisa.
• Hulpverlening aan kinderprojek (Hadassa).
• Help met tee en broodjies by hospitaal.
• Engeltjie-projek – hulp aan behoeftige mense tydens Kersseisoen.

Barmhartigheid is een van daardie Bybelse opdragte wat ons nooit kan en mag ignoreer nie. Dit is ook iets wat nooit net die verantwoordelikheid van ‘n bediening moet wees nie; dit is in wese die hart en die roeping van die gemeente. Omgee is een van ons groot waardes en dit beteken dat ons as ’n gestuurde gemeente waarlik ‘n impak op die gebied wil maak. Daar is so baie honger, koue, nat, verwaarloosde en vergete mense in ons eie gemeenskap - hoe kan jy ons kom help om ook by hierdie hulpbehoewendes ‘n verskil te maak? Laat weet ons waar jy aan die werk is, ons wil jou graag ondersteun.

Who's Online

We have 43077 guests and one member online