Teenagergirl

Ondersteuningsdienste

Wat is die Ondersteuningsdienste? Die ondersteuningsdienste se roeping is om as ’n bediening die fondasie te skep vir die res van die bedieninge om te kan funksioneer. Dit is dikwels ’n nederige taak wat agter die skerms gedoen moet word. Die ondersteuningsdienste neem verantwoordelikheid vir die bestuur van die personeel, die instandhouding van die eiendom en die beheer en invordering van gemeentelike fondse deur bydraes en aksies. Hierdie bediening benodig kennis en ervaring wat dikwels verkry word by vaardiges op die spesifieke gebiede, en die kerk as liggaam is ontsaglik dankbaar vir hulle diens.

Diensverhoudinge

Die bediening neem in afhanklikheid van die Here die verantwoordelikheid vir die praktiese versorging van die kerk se personeel. Die doel van die bediening is die hantering van alle personeelverwante aangeleenthede rakende werwing, aanstelling, evaluering, besoldiging, hantering van griewe, dissiplinering, versorging en diensvoorwaardes. Enige persoon met goeie kennis rondom personeel se insette is welkom.

Eiendomsbediening

Die doel van die bediening is om die gemeente se eiendomme te bestuur en in stand te hou. Die bediening onderhou ons gemeente se geboue, pastorieë, bates, tuine en ander besittings in getroue afhanklikheid van die Hemelse Vader. Hierdie is ‘n voltydse taak en ‘n gebied waarop baie mense met ‘n verskeidenheid van gawes diens kan lewer. Kom gerus indien jy geroepe voel om op hierdie praktiese gebied te help.

Who's Online

We have 43085 guests and one member online