Aandbyeenkomste

Raadpleeg almanak aangesien tipe dienste wissel.

 

Dankoffers 

Indien u graag 'n bydrae aan die gemeente wil maak, kan u dit in die volgende rekening inbetaal:

ABSA Bank - Vredenburg (Lopende Rekening)

Rek naam:    NG Kerk Vredenburg 

Rek no:        1300580048

Verwysing:   Van (bv Nel) & Wyk afkorting (bv VA vir Vasti A)

 

Jeug

Kategese:  Skoolkwartaal Sondae na die Erediens

KIX Kinderaksie:  Vrydae 15:00 - 16:00 by die Ou Waenhuis

 

Doop

Doopouers registreer by die kerkkantoor en kontak dan die leraar.  Doopgesprekke vind een keer per kwartaal in groepsverband plaas en strek oor 4 weke.  Die gesprekke word deur beide leraars hanteer en sal op Donderdag aande vanaf 19:00 plaasvind in die Pastoriesaal.  Ouers word versoek om asb sover moontlik 'n oppasser tydens die opleiding te probeer reël.  Doop is die eerste Sondag van elke maand.

 

Begrafnisse

 Reël met leraar alvorens u verdere reëlings tref.

 

Doopseel en Lidmaatskappe

Kontak die administratiewe beampte. 

 

Huwelike

Voornemende paartjies moet vroegtydig met die kerkkantoor in verbinding tree sodat reëlings vir die huweliks kategese en huweliks datum met die leraar getref kan word.  Fooie is betaalbaar voor die huwelik plaasvind.

Inligting

 

Sondag

Erediens - 9:00

Kategese - 10:00

Aanddiens - raadpleeg almanak.

 

 

Vrydag 

Kix - 15:00 - 16:00 by ou Waenhuis

 

Nuutste Afkondigings

Who's Online

We have 43069 guests and one member online